logo_BEA_Kreslicí plátno 1 kopie

BEA BUSINESS
RESIDENCE

NEJLEPŠÍ PROSTORY
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

logo_BEA_Kreslicí plátno 1 kopie

BEA BUSINESS
RESIDENCE

NEJLEPŠÍ PROSTORY
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

Vizuliza pohladu na novou část BEA campusu Olomouc

BEA CAMPUS OLOMOUC

ZÁZEMÍM PRO ROZVOJ
REGIONU I MODERNÍ ČTVRTI

BEA campus Olomouc

zázemím pro rozvoj regionu i moderní čtvrtí

park

Výstavba BEA campusu Olomouc nyní vstupuje do další etapy, která nese název BEA city business residence. Nová část areálu je vyprojektována podle principů moderní polyfunkční městské čtvrti, jež bude otevřena pro volnočasové aktivity a služby pro širokou veřejnost, ale současně se stane zázemím pro expertní firmy a vzdělávací instituce, které budou přispívat k hospodářskému rozvoji kraje. V současné době se dokončují objekty podél tř. Kosmonautů a ve středu campusu. Čtvrtina rozvíjeného území je vyčleněna pro zeleň, která bude soustředěna především ve vnitřním zatravněném kruhu budov otevřených směrem k řece, kde vznikne klidová zóna. Celá výstavba by měla být dokončena v roce 2024.

„Při projektování jsme kladli důraz na vytvoření odpočinkových a zelených ploch, stejně tak jako na funkční pluralitu a urbanistické napojení na okolní zástavbu. Chtěli jsme vytvořit součást zdravého města, kam chodí lidé nejen do zaměstnání, ale i za vzděláním nebo zde aktivně tráví svůj volný čas,“ říká architekt Evžen Entner z ateliéru Alfaprojekt Olomouc.

Projekt je unikátní začleněním areálu do organismu města, kdy reaguje na dva významné urbanistické prvky. Za prvé na řeku Moravu, které se otevírá kruhový soubor staveb se zeleným vnitroblokem provázaným s rekreační zónou. Za druhé na tř. Kosmonautů, kde vzniká rytmické propojení stávajících panelových domů a nové zástavby s dynamičtější architekturou, čímž se z městské třídy stává kompaktní celek s výbornou prostupností území i celého areálu.

„Campus budujeme postupně, abychom správně naplánovali jeho využívání expertními firmami. V současné fázi vytváříme moderní zázemí pro ICT odborníky a organizace, které poskytují finanční, právní a další poradenské služby,“ říká Eva Kubelková ze správní firmy BCO. V BEA campusu dnes sídlí přes 20 společností, z nichž největší prostory využívají ICT firma Tesco SW a Moravská vysoká škola Olomouc. 

Podle Kubelkové má celý investiční projekt za cíl propojit unikátní prostředí olomouckého regionu s potřebami podnikání a vzděláváním, které má celosvětový přesah. Nadále se bude v campusu pokračovat v.projektech pro mládež jakým byl např. letošní IT Hackathon Junior a připravují se i vzdělávací akce pro seniory.

Rozvoj areálu vítá i CzechInvest, statní agentura pro podporu podnikání a investic. „Rozšířením campusu se otevírá významná příležitost udržet v regionu více kvalifikovaných pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří by jinak odcházeli do jiných krajů. Olomouc je atraktivním místem pro investory z oblasti tzv. sdílených podnikových služeb, kteří vyhledávají lokality se strategickým umístěním v centrech měst s vysoce kvalitním zázemím a zaměstnávají především jazykově vzdělané vysokoškoláky. Tento potenciál však kvůli absenci volných kancelářských prostor nejvyšší kvality nebyl dosud ve městě dostatečně využit,“ uvádí ředitelka olomoucké kanceláře CzechInvestu Veronika Pudelová Voltnerová.

„Díky spolupráci odborníků z ICT a akademického světa vznikají v BEA campusu již nyní zajímavá řešení v oblasti řízení energií v domácnostech, internetu věcí a zdravotnické diagnostiky,“ uvádí Marek Vaculík z OKI. Zároveň s vědecko-výzkumnými aktivitami se BEA campus zaměřuje i na spolupráci se středními školami. Mezi oblíbené akce patří esejistická a prezentační soutěž „V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!“, interaktivní workshopy o managementu a nových médiích, setkání s úspěšnými regionálními podnikateli a letní škola se zaměřením na digitální technologie.

Investorem výstavby BEA campusu Olomouc je společnost RCO, která celý projekt financuje z vlastních zdrojů a bankovního úvěru. Při výběru dodavatelů stavebních prací byl kladen maximální důraz na využití regionálních firem.

FOTOGALERIE

VIZUALIZACE
NOVÉ VÝSTAVBY

PRONÁJEM

KONTAKT

NÁJEMNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

PRONÁJEM

bco_logo_Kreslicí plátno 1 kopie

BEA centrum Olomouc s.r.o.
Tř. Kosmonautů 1288/1
779 00, Olomouc

info@beacentrum.cz
587 333 333
www.bcol.cz

Mgr. ZUZANA MÁCHOVÁ
724 444 335
zuzana@machova.beacentrum.cz

VIZUALIZACE

FOTOGALERIE

KONTAKT

kontakty vystavba-02